Narodowy Fundusz Zdrowia

Szpital specjalistyczny Ortovita jest doskonale wyposażonym, nowym

ośrodkiem, w którym każdy pacjent otoczony jest właściwą opieką

Dla pacjenta

Instrukcja dla pacjenta zgłaszającego się do Szpitala Ortovita.

 

PACJENT DO ZABIEGU OPERACYJNEGO, MUSI BYĆ ZDROWY BEZ ŻADNEJ CZYNNEJ INFEKCJI !!!

 

Pacjent zobowiązany jest do bezwzględnego zabrania ze sobą i okazania przy przyjęciu:

Pacjenci wykonujący zabiegi operacyjne prywatnie proszeni są o wpłaty na poniższe konto bankowe, tytuł wpłaty : Imię i Nazwisko, rodzaj wykonywanego zabiegu np. „artroskopia kolana lewego”.

Ortovita Spółka z o.o.

ul. Orzechowa 7/2

35-113 Rzeszów

EXPRESS BANK

SPÓŁDZIELCZY w RZESZOWIE

Numer konta: 05 9176 1035 2004 0032 5086 0001

 

Pacjent zgłasza się o wyznaczonej godzinie ustalonej z lekarzem kierującym lub przekazanej telefonicznie na kilka dni przed przyjęciem do szpitala przez pracownika Szpitala Specjalistycznego ORTOVITA koniecznie na czczo!!! (bez jedzenia i picia przez co najmniej 5 godzin przed zgłoszeniem).

Szpital Specjalistyczny ORTOVITA nie pobiera opłaty za kopie dokumentacji medycznej.

Dokumentację medyczną można odebrać w rejestracji Szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

Z uwagi na charakter Szpitala tj. Chirurgia Jednego Dnia (pacjenci są przyjmowani i wypisywani w ciągu 24 godzin) Szpital nie pobiera opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny – od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31.01.1959 r. (Dz. U. z 2011 r., poz. 687 z późn.zm.) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

SKARGI i WNIOSKI