Narodowy Fundusz Zdrowia

Szpital specjalistyczny Ortovita jest doskonale wyposażonym, nowym

ośrodkiem, w którym każdy pacjent otoczony jest właściwą opieką

O szpitalu

Historia Firmy ORTOVITA

Firma „Ortovita” została założona w 2005 r. Powstała z inicjatywy lekarzy, którzy mieli na celu zapewnianie jak najlepszej opieki nad pacjentami. Postanowili oni stworzyć szpital o najwyższym standardzie usług medycznych, w którym na pierwszym miejscu jest pacjent i jego potrzeby. Mając odpowiednie specjalizacje, doświadczenie i szkolenia, podjęli oni decyzję o stworzeniu miejsca, w którym zarówno zabiegi operacyjne jak i opieka nad pacjentem zarówno przed jak i po operacji była na najwyższym poziomie.
W 2006 roku zarejestrowano w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ortovita” i w sierpniu tego roku firma rozpoczęła budowę budynku szpitala w Budziwoju. Po przyłączeniu tych terenów do miasta, szpital znalazł się w administracyjnych terenach Rzeszowa. Budowa budynku została zakończona w VIII 2010 r. Budynek po obligatoryjnych urzędowych odbiorach otrzymał pozwolenie na użytkowanie w X 2010 r. NZOZ „Ortovita” w 2008 roku przystąpił do konkursu o wykonywanie świadczeń medycznych z zakresu szpitalnictwa i został pozytywnie oceniony, podpisując umowę o wykonywanie świadczeń medycznych z zakresu Ortopedii i Traumatologii Chirurgia Jednego Dnia. NZOZ „Ortovita” podpisał z NFZ umowę o wykonywanie świadczeń z zakresu Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Chirurgia Jednego Dnia zarówno w Rzeszowie jak i w Przeworsku. W Przeworsku NZOZ „Ortovita” rozpoczął swoją działalność medyczną w V 2009 roku. W Rzeszowie w latach 2009-2010 NZOZ „Ortovita” świadczył w/w usługi medyczne korzystając z pomieszczeń bloku operacyjnego i oddziału Chirurgii Szpitala MSWiA. Od lutego 2011 r. korzysta już z pomieszczeń własnego budynku, w którym utworzył Szpital Specjalistyczny „Ortovita” mieszczący się w Rzeszowie przy ulicy Jana Pawła II 181. Pierwsze zabiegi operacyjne z 24 godzinną hospitalizacją pacjentów z zakresu Ortopedii i Traumatologii Chirurgia Jednego Dnia odbyły się w Szpitalu Specjalistycznym „Ortovita” w dniu 25.02.2011 r. W tym roku w związku z przystąpieniem do konkursu ofert z zakresu świadczeń medycznych szpitalnictwa NZOZ „Ortovita” przystąpi do konkursu z rozszerzoną ofertą świadczeń medycznych.

Serdecznie witamy w Szpitalu Specjalistycznym ORTOVITA!

Szpital Specjalistyczny ORTOVITA wykonuje zabiegi ortopedyczne w systemie Jednego Dnia. Miejsce wykonywania zabiegów: Rzeszów, ul. Jana Pawła II 181 (dawny Budziwój).

Świadczymy usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz prywatnie.

Zapraszamy do naszego Szpitala!

Chirurgia urazowo-ortopedyczna to operacje z zakresu niestabilności rzepki, przerostów błony maziowej, zabiegi w obrębie układu mięśniowo szkieletowego.
Leczymy pacjentów po urazach oraz ze schorzeniami wrodzonymi i nabytymi wkładu kostno-stawowego.
Przeprowadzamy zabiegi chirurgiczne z pełnym zabezpieczeniem anestezjologicznym.

Posiadamy kontrakt z NFZ.