Pobyt pacjenta trwa do 24 godzin.

Pacjent jest objęty fachową opieką przez cały okres pobytu w szpitalu.

Pacjenci objęci leczeniem szpitalnym zobowiązani są do samodzielnego zapewnienia sobie posiłków na czas pobytu w oddziale szpitalnym.

Z uwagi na warunki sanitarno-epidemiologiczne oraz krótki czas hospitalizacji, na oddziale szpitalnym nie ma odwiedzin.

Wypis ze szpitala

Pacjent wraz z wypisem otrzymuje:

  • zalecenia pooperacyjne,
  • wskazówki dotyczące  rehabilitacji,
  • e-receptę,
  • e-skierowanie do poradni ortopedycznej,
  • zwolnienie lekarskie,
  • informację o terminie wizyty kontrolnej pooperacyjnej (ściągnięcie szwów).