Narodowy Fundusz Zdrowia

Szpital specjalistyczny Ortovita jest doskonale wyposażonym, nowym

ośrodkiem, w którym każdy pacjent otoczony jest właściwą opieką

Ogłoszenie 21.02.2010

Spółka z o. o. „ORTOVITA”  35-113 Rzeszów ul. Orzechowa 7 /2
ogłasza:
że po otwarciu ofert w dniu 20.02.2010 r. na dostawę sterylizatora dwuprzepływowego wpłynęły 2 oferty, z których jedna z nich nie spełniała wymogów przetargu i w związku z tym uległa odrzuceniu. Biorąc powyższe pod uwagę uznano, że ogłoszony w dniu 09.02.2010 r. przetarg na sterylizator dwuprzepływowy nie dał rezultatu i postanowiono ogłosić ponowny przetarg.