PROCEDURA DLA PACJENTÓW SZPITALA W CZASIE EPIDEMII – COVID19 !!!

Szanowni Państwo,

 1. Do budynku wpuszczani są tylko Pacjenci umówieni na wizytę lub planowy zabieg operacyjny zgodnie z harmonogramem w wyznaczonych godzinach.
 2. Zabiegi operacyjne w ramach Chirurgii Jednego Dnia wykonywane są z pewnymi ograniczeniami (ilość Pacjentów pozostających po zabiegu na noc zmniejszona o połowę, każdy Pacjent przebywa na sali sam).
 3. Każda osoba wchodząca do budynku będzie miała wykonany pomiar temperatury ciała. Temperatura powyżej 37,50 C wykluczy możliwość odbycia wizyty / zabiegu.
 4. Każdy Pacjent zobligowany jest do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych w czasie trwania epidemii oraz wypełnienia „Ankiety wstępnej kwalifikacji” związanej z Covid-19.
 5. Każdy Pacjent  ma obowiązek podczas całego pobytu w naszym szpitalu noszenia maseczki ochronnej na twarzy.
 6. Każdy Pacjent ma obowiązek dezynfekcji rąk – bezdotykowy dozownik z płynem dezynfekującym jest dostępny w holu szpitala.
 7. Na wizyty / zabiegi Pacjenci zobligowani są przychodzić pojedynczo na wyznaczoną godzinę. Wyjątek stanowią osoby niepełnoletnie oraz osoby z niepełnosprawnością.
 8. Jednocześnie do gabinetu lekarskiego mogą w budynku znajdować się 2 osoby – jedna osoba w gabinecie lekarskim, jedna osoba oczekująca na wizytę pod gabinetem.
 9. Sugerujemy, aby szczególnie osoby starsze korzystały z wizyt tylko w sytuacjach pilnych, wymagających bezpośredniego kontaktu z lekarzem.
 10. Powyższe ograniczenia spowodowane są sytuacją epidemiologiczną i czasem niezbędnym na wykonanie czynności sanitarno-higienicznych.
 11. Dbamy o to, aby pobyt w naszym Szpitalu odbył się w sposób bezpieczny i komfortowy zarówno dla Państwa jak i dla nas.

Dziękujemy za wyrozumiałość i życzymy dużo zdrowia !!!