RZECZNIK PRAW PACJENTA

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta

tel. 800 190 590
czynna pn. – pt. w godz. 8.15 – 16.15

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Młynarska 46, 01-171 Warszawa
tel.: (22) 532 82 50, fax.: (22) 532 82 30
www.rpp.gov.pl
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

SKARGI I WNIOSKI

Pacjenci mogą zgłaszać pisemnie w Podkarpackim OW NFZ w Rzeszowie

ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów
tel. 17 860 41 02, fax 17 860 42 28
e-mail: sekretariat@nfz-rzeszow.pl

Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w Szpitalu Specjalistycznym „ORTOVITA” ma prawo do złożenia skargi ustnej, pisemnej, e-mailowej do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego „ORTOVITA” w Rzeszowie, Jana Pawła II 181, 35-317 Rzeszów.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego ORTOVITA

w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów:

  • WTORKI w godzinach 10:00 – 11:00
  • CZWARTKI w godzinach 11:00 – 12:00

po wcześniejszym umówieniu spotkania w rejestracji Szpitala.