PRAWA PACJENTA

Jeśli Twoje prawa zostały naruszone, są niewłaściwie realizowane lub masz pytania, zapraszamy do kontaktu.

Bezpłatna Telefoniczna Informacja Pacjenta: +48 800 190 590

OBOWIĄZKI PACJENTA

Pacjent jest obowiązany do:

 • Przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulaminów szpitalnych (w tym regulaminu organizacyjnego).
 • Przestrzegania rozkładu dnia w oddziale, w którym jest hospitalizowany.
 • Przestrzegania /higieny/ czystości osobistej stosownie do stopnia jego sprawności.
 • Stosowania się do zaleceń lekarskich, pielęgniarskich oraz innego personelu medycznego Szpitala
 • Przestrzegania diety ustalonej przez lekarza oraz nie podawania posiłków i napojów  przyniesionych spoza szpitala innym pacjentom.
 • Pacjentowi nie wolno przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarza prowadzącego – lekarz prowadzący odpowiedzialny  jest za prawidłowy proces leczenia pacjentów w oddziale.
 • W porze obchodów lekarskich, dokonywania zabiegów i opatrunków oraz w porze posiłków pacjenci zobowiązani są do przebywania w przeznaczonych dla nich miejscach.
 • Szanowania praw innych pacjentów, w szczególności prawa do spokoju niezbędnego do rekonwalescencji i rehabilitacji.
 • Stosowania się do bezwzględnego zakazu palenia tytoniu i picia alkoholu na terenie Szpitala
 • Przestrzegania ciszy nocnej w oddziale.
 • Szanowania wyposażenia i pomieszczeń Szpitala
 • Przestrzegania zasad korzystania ze sprzętu przeciwpożarowego.
 • Ponoszenia kosztów związanych z usunięciem szkody powstałej z winy pacjenta.
 • Zabrania się manipulowania przy aparatach i urządzeniach leczniczych, elektrycznych i  grzewczych.