• Pacjent zgłasza się w dniu zabiegu o wyznaczonej godzinie do rejestracji szpitala, skąd udaje się do pokoju na oddziale szpitalnym pod opieką pielęgniarki. Godzina zgłoszenia zostaje ustalona z pacjentem telefonicznie, na kilka dni wcześniej, przed zabiegiem.
 • Pacjent zgłasza się na czczo (bez jedzenia i picia przez co najmniej 5 godzin przed zgłoszeniem), z odzieżą do przebrania – pidżama, dres, szlafrok, pantofle, przybory toaletowe.
 • Pacjent, który zażywa stale lekarstwa – przyjmuje je również w dniu zabiegu rano zgodnie ze stałym schematem popijając niewielką ilością wody oraz zabiera je ze sobą do szpitala w oryginalnych opakowaniach wraz ze schematem ich zażywania.
 • Pacjent, który będzie chciał otrzymać zwolnienie L4, czyli obecnie ZUS ZLA musi posiadać NIP zakładu pracy.
 • Pacjenci przychodzą do Szpitala bez biżuterii!!!
 • Prosimy o zmycie lakieru z paznokci i usunięcie tipsów, hybryd, żelu itp.
 • Nie należy golić owłosienia kończyny operowanej!


PACJENT ZOBOWIĄZANY JEST DO BEZWZGLĘDNEGO ZABRANIA ZE SOBĄ I OKAZANIA PRZY PRZYJĘCIU:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
 • wyników laboratoryjnych/diagnostycznych wg. zestawu badań obowiązujących w szpitalu ORTOVITA,
 • wcześniej otrzymanych dokumentów na zabieg, dokładnie wypełnionych: ankiety anestezjologicznej, podpisanej zgody na zabieg, upoważnienia (uzupełnionego z 2 stron) i informacji RODO.

LISTA BADAŃ WYMAGANYCH DO PLANOWANYCH ZABIEGÓW

Badania pacjent robi w tygodniu przed zabiegiem

 • MORFOLOGIA
 • OB
 • APTT
 • PT
 • INR
 • KREATYNINA
 • GLUKOZA
 • ELEKTROLITY
 • EKG (w spoczynku, bez opisu)
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o ogólnym stanie zdrowia + zalecenia okołooperacyjne: w przypadku chorób takich jak cukrzyca, choroby tarczycy, choroby serca – konieczne jest zaświadczenie od lekarza specjalisty.

KILKA SŁÓW O ZNIECZULENIU

Operacje i bolesne badania wykonywane są w znieczuleniu. Za przeprowadzenie znieczulenia jak również za utrzymanie ważnych dla życia czynności organizmu pacjenta, jego bezpieczeństwo i komfort podczas zabiegu odpowiedzialny jest lekarz anestezjolog.
Anestezjolog troszczy się o zniesienie bólu przez podanie leków przeciwbólowych, znieczulenie ogólne (uśpienie) lub przewodowe chorego.

 • Znieczulenie ogólne – znosi świadomość odczuwania bólu w całym organizmie. Pacjent od początku do końca narkozy znajduje się w stanie przypominającym sen. Stan ten wywołany jest przez podanie środków dożylnych lub wziewnych. Niektóre operacje wymagają po uśpieniu pacjenta, założenia przez usta do dróg oddechowych rurki intubacyjnej. Celem takiego postępowania jest zapewnienie bezpieczeństwa dla chorego (ochrona płuc przed następstwami wymiotów) i ułatwienie przeprowadzenia znieczulenia i operacji.
 • Pewne zabiegi można przeprowadzić w znieczuleniu przewodowym (podpajęczynówkowym, zewnątrzoponowym lub znieczuleniu nerwów obwodowych) obejmującym tylko określoną część ciała. Znieczulenie takie w niewielkim stopniu obciąża organizm chorego.

Lekarz anestezjolog proponuje zawsze postępowanie, które zgodnie z jego wiedzą jest najlepsze dla planowanej operacji i najbezpieczniejsze dla pacjenta.

POWIKŁANIA ZWIĄZANE ZE ZNIECZULENIEM

 • Nie ma zabiegu bez ryzyka – żaden lekarz nie jest w stanie zagwarantować pełnego sukcesu postępowania leczniczego. Potencjalnymi ciężkimi powikłaniami znieczulenia są: zgon, zawał mięśnia sercowego, zatrzymanie akcji serca, uszkodzenie, przebicie tchawicy, zapalenie płuc w następstwie przedostania się treści żołądkowej do dróg oddechowych, porażenie nerwów w trakcie znieczuleń przewodowych.
 • Częściej występujące powikłania znieczulenia ogólnego to: nudności, wymioty, ból gardła, chrypka, bóle mięśni, uszkodzenie zębów, krwiaki w miejscu wkłucia dożylnego; oraz znieczulenia przewodowego: bóle głowy, bóle pleców oraz zatrzymanie moczu. Powikłania te mają charakter przejściowy i nie powodują trwałego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta.
 • Anestezjolog nadzoruje czynności organizmu podczas całego zabiegu i w okresie pooperacyjnym
  i natychmiast leczy występujące powikłania.

Przed planowanym zabiegiem operacyjnym przeprowadzana  jest konsultacja anestezjologiczna. Na konsultację pacjent przychodzi z wypełnioną ankietą anestezjologiczną, a w przypadku chorób takich jak cukrzyca, choroby tarczycy, choroby serca i inne – również z wynikami badań oraz posiadaną dokumentacją medyczną.

Lekarz anestezjolog przeprowadza wywiad z pacjentem, mający na celu wykluczenie przeciwwskazań do zabiegu, a także informuje o optymalnym rodzaju znieczulenia do zabiegu operacyjnego oraz o jego przebiegu.

Podczas spotkania z anestezjologiem prosimy o zadawanie pytań dotyczących obaw i wątpliwości związanych ze znieczuleniem.